Nody any amin’ny mandrakizay Andriamanantena Georges, ilay mpanoratra fantatry ny maro amin’ilay solona anarana hoe RADO. Maty ny Alatsinainy 15 Septambra 2008 taorian’ny aretina nahazo azy. Mandria am-piadanana Andriamanatena Georges. Ho ela velona ianao Rado.

Tsy mahay milaza ny aminy aho fa indramiko Andriamanatena Georges hanambara an’i “Rado sy ny aingam-panahiny”.
Fa mpisakaiza izahay sy i Rado. Mpisakaiza hatry ny ela. Fa tany amin’ny faha 18 taonanay tany ho any no nifankahalalanay ka mandrak’ankehitriny. Mitovy taona nahaterahana rahateo ka mora nifandray, ary iray tany niaviana ka mora nifankahazo.
Fa raha nanonona taminy ny tetiarana niaviako aho, tamin’izay, dia nilaza taminy fa taranaka Mpitandrina hatrany amin’ny razambe nisehoana. Dia ireo Mpitandrina nifandimbidimby anisan’ny nandray ny Fivavahana Kristiana hatramin’ny faha Tany Malagasy, ary taranaka faha-dimy avy amin’izy ireny. Araka izany dia nobeazina sy notezaina tamin’io finoana Kristiana io, no sady sakaizan-tsoratra amam-panadihadiana, vokatry ny fandaharan-teny efa nifandovana tamin’ireo loharano nisehoana.
Avy amin’ny lafin-dreny kosa, dia taranaka nipoitra tao an-tananan’Amboanana, dia ilay vohitra kely ao atsimon’Arivonimamo, izay nisehoan’ireo Menalamba sahy nanohitra voalohany indrindra ny Fanjanahantany teto Madagasikara. Araka izany koa dia mba nandova ny ran’ireo tia tanindrazana tsy nanaiky hozogain’ny vahiny.
Tsy namitaka ilay loharano madio ny fantsona nikorianan’ny tononkalo sy tononkira mamelombelona, ka tsy tao amin’Andriamanantena ihany no niantefa ny akony fa maro ireo mpamoron-kira fanta-daza no nandrafitra feony hifanaraka amin’ireny tononkira ireny mba hampitàna azy lavidavitra kokoa. Nangata-dàlana hanao izany ry Ramaroson Wilson, Naly Rakotofirina, Henri Ratsimbazafy, JJ Tseheno, Rivo Ramandiamanana, Bessa, MR Razafy, Fanja Andriamanantena sy ny sisa.

Ireo hiram-pivavahana koa dia nahazo toerana tao am-pon’ny mpino ka niely patrana vetivety eran’ny Nosy. Toa izany ny “Aza avela hahalala”.

Aza avela hahalala
Ny antony nanaovanao
Ny hariva mamanala
Na ireo maraina vao

Tsy ho takatry ny saiko
‘Zay rehetra lahatrao
Ny angatahako, ry Raiko!
Aoka aho hatoky Anao

Aza avela hanontany
Ny hafaliana atolotrao
Na ny antony tomany
Efa hitako hatrizao

Aza avela hanefy
Ny ampitso ‘zay Anao
Aza avelanao handrefy
‘Zay ho fitantananao

Ivelan’ny tononkalo sy ny hiram-pivavahana koa dia nanana aingam-panahy iray, izay mpiseho amin’ny alalan’ny hosodoko i Rado. Tsapany mantsy indraindray, fa mitovy fenitra hotratrarina ny mpanoratra sy ny mpanosodoko. Mifameno ireo, fa izay mampikavihavia amin’ny soratra mety ho tonga dia voaray eo amin’ny endrika amam-bika.

Fa mba ahoana kosa, hoy ireo mpanoratra efa namaky ny aingam-panahin’i Rado ?
-Hoy i Emilson D Andriamalala: “Eto no ahitantsika ny maha Rado azy, fa tsy hafatra tsotra, tsy hafatra ara-dàlana no entiny ho an’ny firenena… hafatra ambonimbony kokoa noho izany, satria manakaiky ny fanaperana dia ny hafatry ny Fitiavana”.
-Hoy Randza Zanamihoatra: “Be ny zavatra tiako ambara momba an’ise nefa ataoko fa manampatra loatra izany. Rehefa mibosesika ny  sentiments dia manahirana ny mamintina ny hevitra. Teo am-pamakiana an’ise dia talanjona sady niaiky marimarina ny fahaizan’ise ity zavatra ity. Kivy ratsy aza aho, kanefa dia nampirisika ahy hiezaka mafy ny asan’ise”.
-Hoy i Dox Razakandraina: “Ianao dia poetin’ny Fahafahana ary mpiady ho an’izay mbola voatsindrin’ny fanjanahana. Namafisinao ny firahalahiantsika amin’ny Afrikana amin’ny hoe “Maity aho” na ao aza ny kanalin’I Mozambika izay lalina dia lalina tokoa. Ary na heveriko ho tantsinana aza isika, ny firahalahiana torianao dia firahalahian’ny olombelona rehetra. Ny fanahy no olona fa tsy ny volon-koditra akory ka misaotra anao fa hery ho an’ny voatsindry rehetra ny tononkiranao, izay miely eran’izao tontolo izao ary mahafaly fa tafiditra amin’ny fandaharam-pianarantsika. Hahita hery anie izao taranaka izao hanohy ny tolona.”

(Nalaina tao amin'ny“ZO”-takila faha 193-219)

Miarahaba e

Tsy hanoratra lahatsoratra aho fa hanontany hoe iza moa ilay namana nandefa lahatsoratra miaraka amin'ny sary "ny fivoaran'ny olombelona" iny. Mba ilaiko fa ampio kely izaho fa tsy tadidiko. Merci daholo

Araka ny fanampahan-kevitry ny Ministeran'ny Vola eto amintsika dia giazana tsy omena ny Commune Urbaine Antananarivo izay fantatsika rehetra fa tantanan'Atoa Andry Rajoelina ny volan'ny commune izay mitentina
880 millions Ar. Antony nambara dia hanefana ny trosan'ny "Fivondronam-pokotany Antananarivo Renivohitra" hatramin'ny taona 1980.
Drayyyy le retsy aaaa!! Sao tonga amin'ny tenin'ny Ben'ny Tànana matetika hoe "famingampinganana" atao aminy izao fanapahan-kevitra izao.
Marina fa ny trosa "nolovaina" dia tsy maintsy hefaina fa mba atao araka izay zakan'ny ho enti-manana araka ilay fitenintsika Malagasy hoe: "Atao tery omby ririnina, tsy hamono ny reniny no tsy hahafaty ny zanany". Izay moa ilay fiteny ??!!
Tsy hanontany aho hoe: ary ireo Ben'ny tànana teo aloha rehetra ve mba nanefa ny trosany.???
Tsinjovy ihany ry zalahy manampahefana isany ny "fampandrosoana" fa tsy "famonoana" aaa

Minisitra no ho Filoha Mpanampin'ny FJKM
Androany Alarobia 20 Aogoistra 2008 no hifidy izay Biraon'ny Foibe FJKM ny Mpiandraikitra Foibe miisa 80 izay vao lany tany Mahajanga, ao anatin'izao Synoda Lehibe atao any izao.
Tafiditra ao anatin'ireo mpiandraikitra Foibe ka laika ny Filohan'ny Repoblika (Ravalomanana), Minisitra am-perin'asa roa (Razafimahefa sy Razafinjatovo) , ary Minisitra teo aloha iray (Radavidson).NY itovizan'izy efa-dahy ireo dia samy manana andraikitra tao amin'ny FJKM avokoa.
Tsy maintsy ny iray amin'ireo koa no ho voafidy ho Filoha lefitra ao amin'ny Birao Foibe FJKM izay nambarako fa ho fidiana androany any Mahajanga.
Nanaiky ho fidina ao amin'ny Mpiandraikitra Foibe avokoa izy efa-dahy ka inoana fa tsy handa ho fidina Filoha Mpanampy ihany koa.Ny Filoha Ravalomanana anefa efa nanambara fa tsy hirotsaka ho fidina intsony. Hain'izay mahalala azy ihany anefa ny fiovaovan-keviny.
Fiaraha-miasan'ny Fanjakana sy ny Fiangonana koa moa ny politikan'ny Mpitondra ankehitriny ka fanamafisana izany ny fahatongavan'izy telo lahy Minisitra ao amin'ny Mpiandraikitra Foibe.
Fiaraha-miasa amin'ny Fiangonana rehetra ve anefa?. Sarotra inoana satria efa niaraha-nahita ny "disadisa" teo amin'ny Mpitondra sy ny Katolika. Tsy hahita ravin'avatra ihany koa anefa ry zareo Apokalipsy amin'ity Fitondrana ity. Inona no anjara mba andrasan'ny Jesosy Mamonjy ?. sns
Ny tena mahita sy mahazo ny mamy dia izahay FJKM ary afaka manaporofo izany ny mpino FJKM.Fanatevenana izany izao "fanendrena" ny iray amin'izy telolahy ho Filoha Mpanampy izao.

« Soabika »

Fandaharana iray ao amin’ny TV Plus Madagascar miresaka fampahiazan-tena.
Voasokajy ao anatin’itony atao hoe  « Téléréalité » itony ity fandaharana « Soabika » ity.
Fifaninana eo amin’ireo vehivahy miisa 11 nahazo vatana izy io.
Natao ny Asabotsy 16 Aogositra 2008 teo ny « escale » faharoa izay hitsarana ny ezaka vitan’ny tsirairay sy hijerena izay mpifaninana be mpifidy ka mbola hijanona ao amin’ny « Château ».
Raha ampitahaina ny « escale » voalohany sy faharoa dia tsaratsara kokoa ity farany. Na teo amin’ny sary (mivantana), na ny hazavana (jiro)... Fa na izany aza mbola lava loatra (ora efatra latsaka kely ) ka mankaleo sy mampatory ny mpijery na ny tao amin’ny “gymnage” Akorondrano na ny tany an-trano.. Tsy mba ireny fandaharana fohifohy mampilendalenda ireny.
Fa izay tena nanesika ahy hanoratra ho anareo momba ity fandaharana ity dia izao ambarako anareo izao. Asa aloha raha mba nisy nanaraka ity fandaharana ity ianareo na dia izaho irery no nijery. Ahoana marina ireny “fepetra” niova tampoka ireny. Nolazaina fa hisy iray mody amin’ity “escale” faharoa ity dia izay mahazo naoty kely indrindra na ny “sms” azony na ny naoty omen’ireo "mpanazatra". Nambara tokoa ny mpifaninana mody nefa nolazaina indray fa “noho ny feon’ny mpijery” dia mbola mijanona ao amin’ny “Chateau” indray sy ny fitenenana hoe “mbola kely loatra ny 15 andro hitsarana azy ireo”.
Oadray re olona oooo. Fa iza no nanao ny fepetra no miova tampoka toa izany. “Tsy matotra” hoy ny fitenin’ny tanora ankehitriny.
Nambaran’ny mpikarakara koa (Tv Plus) fa izato nomerao izato no nahazo ny “fanomezana” ho an’ireo nandefa sms. Tsy naheno na nahita aho raha nijery io fandaharana io ka nisy ny solotenam-panjakana (Ohatra: police des jeux) nanamarina ny nahazo loka tamin’ny sms na ny vokatra azon’ny mpifaninana. Ny fahamarinana indray no tiako havoitra amin’ity fanamarihana faharoa ity.
Ekeko fa tsara ilay fandaharana satria tsy mbola nisy nanao tokoa tamin’ireo fahitalavitra Malagasy fa raha hanao ihany dia manaova ny tena “matotra”.