Minisitra no ho Filoha Mpanampin'ny FJKM
Androany Alarobia 20 Aogoistra 2008 no hifidy izay Biraon'ny Foibe FJKM ny Mpiandraikitra Foibe miisa 80 izay vao lany tany Mahajanga, ao anatin'izao Synoda Lehibe atao any izao.
Tafiditra ao anatin'ireo mpiandraikitra Foibe ka laika ny Filohan'ny Repoblika (Ravalomanana), Minisitra am-perin'asa roa (Razafimahefa sy Razafinjatovo) , ary Minisitra teo aloha iray (Radavidson).NY itovizan'izy efa-dahy ireo dia samy manana andraikitra tao amin'ny FJKM avokoa.
Tsy maintsy ny iray amin'ireo koa no ho voafidy ho Filoha lefitra ao amin'ny Birao Foibe FJKM izay nambarako fa ho fidiana androany any Mahajanga.
Nanaiky ho fidina ao amin'ny Mpiandraikitra Foibe avokoa izy efa-dahy ka inoana fa tsy handa ho fidina Filoha Mpanampy ihany koa.Ny Filoha Ravalomanana anefa efa nanambara fa tsy hirotsaka ho fidina intsony. Hain'izay mahalala azy ihany anefa ny fiovaovan-keviny.
Fiaraha-miasan'ny Fanjakana sy ny Fiangonana koa moa ny politikan'ny Mpitondra ankehitriny ka fanamafisana izany ny fahatongavan'izy telo lahy Minisitra ao amin'ny Mpiandraikitra Foibe.
Fiaraha-miasa amin'ny Fiangonana rehetra ve anefa?. Sarotra inoana satria efa niaraha-nahita ny "disadisa" teo amin'ny Mpitondra sy ny Katolika. Tsy hahita ravin'avatra ihany koa anefa ry zareo Apokalipsy amin'ity Fitondrana ity. Inona no anjara mba andrasan'ny Jesosy Mamonjy ?. sns
Ny tena mahita sy mahazo ny mamy dia izahay FJKM ary afaka manaporofo izany ny mpino FJKM.Fanatevenana izany izao "fanendrena" ny iray amin'izy telolahy ho Filoha Mpanampy izao.